Graderingspolicy

FORMÅL

Disse retningslinjene skal være ligge til grunn for instruktørenes vurdering av utøverne på gradering og skal være et hjelpemiddel både for instruktørene og utøvere til graderingsforberedelse.

Retningslinjene er todelt. Den første delen omhandler generelle forhold og krav knyttet til gradering i klubben. Den andre delen klargjør krav som stilles til de ulike beltegradene.

GENERELLE FORHOLD

Noe av det viktigste man gjør som karateka er å fokusere på å utvikle seg kontinuerlig. Særlig i de første årene man begynner å trene er det naturlig å benytte graderinger som mål i denne forbindelse. Det er allikevel viktig å huske at det ikke er gradering som er det viktigste, det viktigste er at man lærer og utvikler seg! Dette gjør vi alle på ulikt vis og i ulikt tempo. Karate er mer enn teknikk – det er dette som skiller kampsport fra «martial arts».

Moss Karateklubb (MKK) benytter graderingspensumet til Norges Shotokan Forbund (NSF). Pensumet er veiledende og innholdet i graderingen kan tilpasses. Siste utgave av NSF pensum skal nyttes. De fleste japanske begreper som benyttes under er forklart i graderingspensumet.

Graderinger gjennomføres ved slutten av hvert semester i desember og juni. Alle utøvere som graderer skal ha trent minst 6 måneder siden forrige gradering. Fra 3.- til 1. kyu skjer gradering en gang i året.  Hovedinstruktør, i samarbeid med de andre instruktørene bestemmer om de som skal opp har trent nok, og har utviklet seg nok til å gå opp til gradering. Normalt bør man trene minst to ganger i uken. For å få fremgang er det vanlig å måtte trene mer enn dette – og man bør også trene på egenhånd for å oppnå krav som stilles til høyere beltegrader. Instruktørene kan bestemme at gradering ikke gjennomføres for enkelt personer iht ovenstående.  MKK graderer til og med 1. kyu.

Graderingene skal normalt ledes av hovedinstruktør, men kan også ledes av andre graderingsberettigede etter avtale. Ved gradering bør flest mulig, og minimum en av de andre instruktørene delta slik at graderingsleder kan samrå seg med disse.

Utøvere som ikke har kunnet delta på vanlig semestergradering kan graderes i etterkant, også av en enkelt graderingsberettiget instruktør. 3.-1. kyu graderes kun på vanlig semestergradering, eller treningssamling.

Iht. NSF graderingspensum skal barnegraderinger gjennomføres med mellomgraderinger på hvert belte. Dvs. gul stripe – gult – oransje stripe – oransje osv. Dette gjennomføres også i MKK. Fra 5. kyu kreves mer enn en trening i uken for å kunne gradere hver 6. måned. Ved overgang fra junior til senior gjennomføres første seniorgradering til samme kyu som man innehar.

Det er anledning til å gradere på samlinger i regi av NSF, eller på andre samlinger der instruktører tilknyttet NSF graderer. Dette skal godkjennes av hovedinstruktør i forkant av gradering. Dan graderinger skal gjennomføres på disse samlingene. Utøverne må tilfredsstille krav som er stilt av NSF. Det er ikke tillatt å gradere for andre karateforbund.

Graderingsavgift betales enten elektronisk i forkant av gradering, eller med kort på gradering. MKK tar ikke imot kontanter. Avgiften refunderes ikke dersom utøveren ikke står på gradering.

KRAV TIL DE ENKELTE GRADER

Gjeldende for alle beltegrader: Innstilling og innsatsvilje må utvises til enhver tid. Dojo etikette og respekt er sentralt for egenutvikling og ligger til grunn for alt vi gjør, dette må også demonstreres på gradering.
 
Instruktørene kan stille spørsmål til utøverne. Utøverne må være forberedt på å forklare teknikker for å vise forståelse for teknikken.

Instruktørene veileder gjennom graderingen. Dersom det er noe man ikke forstår er det lov å stille spørsmål.

Graderingskata og alle kata fra tidligere graderinger må kunnes på gradering.
Beskrivelsen under for de enkelte kyu gir tillegg til den forrige graden. Dvs at 6. kyu viser hva som skal kunnes i tillegg til 7. kyu osv.

Generelt vil det for de lavere beltegradene, dvs til og med 6. kyu legges vekt på å kunne teknikkene på pensum. Det vil si de ulike stillingene og overgang mellom disse skal kunne beherskes. Teknikkene skal kunne utføres med forståelse for hvordan de henger sammen med stillingene. Fra 6. kyu legges det vekt på helhetlig forståelse av hvordan teknikker, stillinger og hoftebruk henger sammen for å generere kraft i teknikker og kombinasjoner.

Fra 3.kyu er forventes det også at utøverne kan bidra som instruktører, i hvert fall tidvis. Dette er en del av utviklingen til enhver karateka. Instruksjon fordrer en viss modenhet når det gjelder forståelse for teknikker, samhandling med andre og de mentale aspektene ved karate. Dette er forhold som vektlegges ved gradering til høyere beltegrader og en naturlig del forberedelsen til dan gradering. 


Graderingspensummet finner du : her Dato 28/08-2017